صندوق نوید راه‌اندازی شد

صندوق سرمایه گذاری نوید، در شهریور ماه سال 1398 با همکاری موسسه دانش بنیان برکت و کمیته امداد امام خمینی (ره) راه اندازی شد